top of page

Diensten

Advies, begeleiding & coaching

Advies

Bij het nemen van belangrijke beslissingen met betrekking tot bijvoorbeeld 
•    bedrijfsovername 
•    groei/spronginvesteringen 
•    het aangaan van een nieuwe samenwerking 
•    koerswijziging (stoppen op korte of lange termijn) 
kan het behulpzaam zijn om een eerlijk klankbord te hebben. In een aantal gesprekken, bij u op het bedrijf, brengen we de mogelijkheden en de consequenties in kaart.

Begeleiding

U heeft een beslissing genomen, maar daarmee bent u er nog niet. Het kan lastig zijn om de stappen te zetten die genomen moeten worden. Wanneer u weet waarin u goed en minder goed bent, heeft u een duidelijk uitgangspunt  om doelen te stellen en de koers voor de toekomst te bepalen. Regelmatig klankborden met betrekking tot de voortgang van het resultaat hoort erbij. 
De volgende vragen kunnen op onze agenda staan:

  • Wannéér stop ik?

  • Hoe ga ik verder?

  • Wat betekent dit voor mijn privésituatie?

  • Hoe vertel ik het mijn ouders?

Mijn rol hierin is het begeleiden van het veranderingsproces.

Coaching

Bij coaching draait het om het krijgen van inzicht in uzelf. We bespreken wat u wilt en wat u kunt. We kijken naar waar u goed in bent, waar u vrolijk van wordt en waar u energie van krijgt. Door een spiegel voor te houden, krijgt u inzicht in uzelf en in wat u motiveert. 
Onderwerpen die centraal kunnen staan zijn: loopbaanvragen, persoonlijke ontwikkeling en ondernemersvaardigheden.

bottom of page